Lyefjell

Jærens Tak
Eneboliger med fantastisk utsikt

Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i
kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere på Lyefjell. Tettstedet har barnehager, barne
- og ungdomsskole. Det er flotte idrettsanlegg, idrettshall og et aktivt miljø i bygda. Med nyere lokal dagligvarebutikk får du det du trenger til hverdags.

Med grunnmuren plassert ca. 220 meter over havet får du vidt utsyn mot sør og vest og langt
til havs. Her har du kort vei til flott turterreng på Njåfjellet! Boligområdet ligger rett ved et
stort friområde med baner for skating, fotball og håndball i tillegg til stor lekeplass.

Avstanden til Bryne er kun ca 6 kilometer. Med gode bussforbildelser bør det være enkelt
å komme til og fra – enten det gjelder videregående skoler, kulturliv, handel, offentlige eller
private tjenester.

Ta kontakt for mer info, eller om du ønsker en omvisning på Jærens Tak - Lyefjell