Hvem bør bytte vindu?

Hvem bør bytte vindu?

Selv om vinduene i en vanlig bolig utgjør kun 5– 10% av boligens totale ytterflater, kan vinduene stå for opp mot 40% av varmetapet.

Har boligen din tolagsvindu fra 80-tallet, kan du mer enn halvere varmetapet fra disse ved å bytte til 3-lags lavenergivinduer. Varmetap gjennom vinduene er også avhengig av vindusarealet, og av god tetting og isolering ved innfesting av vinduet.

Begrunnelsen for å skifte vindu er vinduets tilstand, bedre inneklima, komfort, støydemping, miljø, sikkerhet og bedre varmeøkonomi.

Med moderne vinduer er kaldras fra vinduer nærmest eliminert. Kaldras er nedkjølt luft som synker mot gulvet og oppleves som trekk. Komforten blir betydelig bedre med godt isolerte vinduer, spesielt i oppholdsrom med sittemøbler ved vinduene. Dette oppnår du best ved å velge 3-lags lavenergivinduer med Enova Anbefaler-standard med U-verdi 1.0 eller bedre. U-verdien angir hvor god varmeisolasjonen er. Når det ikke kommer kaldgufs fra vinduene, trenger ikke temperaturen ellers i rommet være så høy.

Hvem bør bytte vinduer?

- Hvis du bor i en bolig med isolerglassvinduer fra 60- og 70-tallet eller eldre, bør du vurdere å bytte vinduer.

- Jo eldre vinduene dine er, desto større varmetap vil det være med etterfølgende kaldras.

- Hvis du skal pusse opp eller rehabilitere.

 

Ta kontakt med SI. Bygg AS for befaring og tilbud.