Skifte vinduer og dører - hvorfor?

Skifte vinduer og dører - hvorfor?
Jo eldre huset ditt er, jo nærmere er det tid for å gjøre noe med vinduer og dører.

Jo eldre huset ditt er, jo nærmere er det tid for å gjøre noe med vinduer og dører. Det kan være stor forskjell på vinduene i et hus. Står vinduet under et tak, er det et gammelt takvindu eller er det en punktert terrassedør? Alt har sin levetid, og nytt betyr i dette tilfellet mye bedre.

For å forklare hvor mye bedre et nytt vindu er i dag, så kan en kikke på vinduets U-verdi. U-verdi indikerer hvor mye noe isolerer. Vegger, gulv, tak vinduer og dører har en gitt U-verdi. Kravene til dette finnes i TEK 10. Det står for Byggteknisk Forskrift 10, som ble gjeldende fra 2010. For 20 år siden var det Byggeforskrift 1987. For å illustrere forskjellene i U-verdi på da og nå, så har du her ett eksempel:

Krav til vinduer i 1987 var en U-verdi på 2,4. I 2010 er kravet 1,2.

Kravene som stilles er at vinduer skal være dobbelt så energieffektive som for 20 år siden. Nye vinduer er betydelig mer energieffektive enn eldre vinduer. Vindusprodusentene leverer også med en U-verdi på helt ned i 0,8, så her skjer det en rivende utvikling.

Vi jobber tett sammen med Nordan og Uldal om hvilke dører og vinduer som passer til ulike typer plasser, hus og hytter. Vi tar befaringer sammen med våre kunder for å nettopp kartlegge hvilke behov den enkelte har. Med det som utgangspunkt setter vi sammen en pakke som gir et varmere, mer praktisk og sikrere hus ferdig montert.

For ditt hus eller hytte vil nye vinduer og dører bidra til et mye varmere og mindre trekkfullt inneklima. Nye vinduer og dører har også flere bedre funksjoner:

De har barnesikring og er sikrere mot innbrudd
Har bedre tetting, og kan ha solregulerende belegg
Mye bedre hengsler og beslag
Vedlikeholdsfrie aluminiumsbeslag der det tidligere bare var malt tre

De fleste som skifter ut dette merker det ganske markant på strømregningen med en gang. Det kommer helt an på hustype og en rekke andre forhold, men det kan være ganske store utslag.

Ta å slå på tråden til oss eller kom innom for en kopp kaffe. Sammen setter vi oss ned og ser på hva vi kan få til for deg.