Bygge ny bolig eller kjøpe brukt?

Bygge ny bolig eller kjøpe brukt?

Å bygge ny bolig har mange gunstige fordeler. Betydelig lavere vedlikeholdskostnader, betydelig lavere strømforbruk og bedre inneklima er bare noen av fordelene.

Stor interesse for Leie til Eie

Stor interesse for Leie til Eie

Norrøn Bolig har mottatt mange henvendelser på Leie til Eie-konseptet. Fire kontrakter er allerede signerte, og flere venter på å få signert kontrakt. SI Bygg starter også i disse dager opp med et tilsvarende Leie til eie-konsept for Jæren.