Norrøn satser på Jæren og kjøper 50% av SI Gruppen
Forside » Aktuelt » Norrøn satser på Jæren og kjøper 50% av SI Gruppen

Norrøn satser på Jæren og kjøper 50% av SI Gruppen

Norrøn og SI Gruppen skal fremover samarbeide tett, og har som mål å bli ledende innen boligbygging og eiendomsutvikling i Dalane og på Jæren.

Norrøn Gruppen AS, en av Dalanes største boligbyggere, erverver med virkning fra 1. juli 2021, 50 % av aksjene i SI Gruppen AS og utvider dermed sin virksomhet til også å dekke Jæren. Selskapet som har sitt hovedmarked i Dalane-regionen, satser nordover og får gjennom ervervet av aksjene i SI Gruppen AS også en tilhørighet på Jæren.

Firmaene samarbeider allerede på felles prosjekter på Jæren og har merket en god kjemi i denne sammenheng.

SI Gruppen og Norrøn Gruppen skal fremover samarbeide tett, og har som mål å bli ledende innen boligbygging og eiendomsutvikling i Dalane og på Jæren. Fritidsboliger vil også bli et prioritert område fremover. Den daglige driften av SI Gruppen AS skal fortsatt drives fra Varhaug av de eksisterende aksjonærene, ved Asle Ingebrethsen, Ole Kristian Ingebrethsen og Glenn Skretting, men med et utvidet samarbeid med Norrøn Gruppen AS.

– SI og Norrøn har mange års ansiennitet i byggebransjen og kulturen er på mange måter lik i selskapene. Vi har stor tro på at dette vil styrke SI Gruppen fremover, sier prosjektutvikler Ole Kristian Ingebrethsen i SI Gruppen.

For Norrøn Gruppen AS er samarbeidet med SI Gruppen AS en naturlig utvikling da selskapet har hatt vekstambisjoner og mål om å utvide virksomheten til et større geografisk område. I tillegg har Norrøn Gruppen AS troen på at det nye samarbeidet med SI Gruppen AS, kan gi positive synergieffekter. Ikke bare ved å øke den finansielle styrken og gi flere økonomiske muligheter, men også ved at selskapene får mulighet til å utveksle kompetanse, erfaring og arbeidskraft for å jobbe mot målet om å bli den ledende boligbyggeren i regionen.

– Eiendomsutvikling krever stadig mer kompetanse og finansielle muskler. Vi har derfor stor tro på at en felles satsning vil gi god effekt, sier Inge Andreassen.

Les mer om saken på Dalane-Tidende.no